RGN ARQUITECTES

EQUIP

Ricard Galiana

Arquitecte per l’ETSAB el 2004.

MARC SERRA

Arquitecte per l’ETSAV el 2016.

MARTA GARCIA

Arquitecta per l’ETSAB el 2012.

ALBERT MARTÍN

Arquitecte per l’ETSAB el 2017.