Lema: “Heli”. Seleccionats 2ona fase
Autors: Pau Vidal, Sergi  Pons, Ricard Galiana.
Situació: Via Augusta 104. Barcelona.
Programa: 15 habitatges protegits, casal de joves, escola bressol i aparcament.
Client: PMHB. Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Any: 2010.
Superfície: 3140m2.
Col·laboradors: Ava Costa.
Consultors: Luxigon.