Lema: “Cap i Cua”3er. premi
Autors:  Ricard Galiana, Yago Oliva , Seguí arquitectura
Situació: Bloc G2, Bon Pastor , Barcelona.
Programa: Habitatges Socials i Aparcament.
Client: Patronat Municipal de l’Habitatge Barcelona. PMHB
Any: 2015
Superfície: 10.000 m2.
Press: –
Imatge: Play-Time.
CAP I CUA

El bloc es modela en alçada amb una esquerda de 3 plantes d’alçada i 11 m de distància que ens permet trencar visualment el bloc continu de 90m i 6 plantes d’alçada. Aquesta variació en la volumetria millora la secció respecte el carrer evitant la percepció d’un mur continu de 90m. A part de l’esquerda el bloc té dues alçades diferents en els seus extrems. En la testera sud apareix “el cap”, on s’assoleixen les 6 plantes d’alçada i es giren les tipologies per aconseguir l’orientació sud i les vistes al parc pel major nombre d’habitatges. Per contra en la testera nord, “la cua”, es redueix a l’alçada per tal de millorar la transició cap el teixit més baix de l’Av. Mollerussa. El projecte s’adapta al barri i a l’orientació amb les seves variacions volumètriques. El pla de millora del Bon Pastor comporta la desaparició de les cases en pb de Xavier Turull per reallotjar les famílies en els nous blocs. El canvi cultural i espaial que suposa el pas de la “caseta” ,amb una important vida al carrer, cap al “bloc”, es fa més planer amb la creació de generoses terrasses exteriors en totes les orientacions. Espais exteriors amb especial atenció als filtres de privacitat i protecció solar de tradició mediterrània. Terrasses i patis que permeten un elevat grau de relació i cohesió social sense renunciar a la privacitat.

 

 bon.pastor.01BP-v03 \BOBPublicCONCURSOS2015.PATRONAT B.PASTOR2-PROPUESTA-DWG\BOBPublicCONCURSOS2015.PATRONAT B.PASTOR2-PROPUESTA-DWG
\BOBPublicCONCURSOS2015.PATRONAT B.PASTOR2-PROPUESTA-DWG\BOBPublicCONCURSOS2015.PATRONAT B.PASTOR2-PROPUESTA-DWG