14 febrer, 2019

Francisco Giner 22

Autors: Ricard Galiana Nadal + Anna Mir
Situació: Barcelona
Programa: Reforma integral estudi arquitectura
Any: 2017