CONCURS D’HABITATGE PÚBLIC CARDENAL VIDAL I BARRAQUER

O2

La proposta busca una resposta clara a les necessitats de programa i de l’entorn. Respon a les 3 escales a les que s’enfronta, la ciutat, la comunitat i l’habitatge individual. La seva disposició interna genera diàlegs i transicions entre cadascuna d’elles.

Es planteja un edifici en “O“ buscant els límits del solar per alliberar un gran pati central al voltant del qual s’agrupen de manera ordenada el dos programes. En les 6 plantes superiors trobem els 84 habitatges socials de lloguer descansant sobre un sòcol de planta baixa i altell que conforma l’equipament d’Allotjaments Col·lectius Protegits. Aquest dos programes de cara al carrer queden clarament
separats per nuclis d’accés independents.

Els 4 blocs superiors giren i s’orienten de manera ordenada delimitant el pati al voltant del qual es generen les circulacions dels habitants. Els espais entre blocs generen 4 escletxes que airegen i expandeixen visualment aquest espai central.
L’equipament que ocupa la planta baixa i la planta altell disposa d’un sol accés independent on es concentren els serveis comuns, facilitant el control i la gestió. La circulació interna es realitza per mitjà d’una galeria girant al voltant del  pati/claustre. Les famílies amb nens, principals ocupants dels allotjaments en planta baixa, podran disposar del pati verd com a espai exterior protegit.

En el perímetre extern de l’equipament (p.baixa i altell) no s’esgota els límits edificables, generant així una franja de filtre privatiu pels habitatges situats en planta baixa. Les dimensions de la parcel·la, la seva orientació solar i l’entorn, han donat fruit a quatre blocs amb dues agrupacions tipològiques, on totes elles disposen de doble façana a carrer i a pati. L’accés als habitatges es produeix per mitjà de dos nuclis, servint als 4 els blocs lligats internament a través de passeres obertes envoltant el gran pati central. El pati esdevé el nucli de la comunitat, on les relacions veïnals i la privadesa tenen els elements arquitectònics necessaris per garantir la convivència harmònica de tots els habitants.

La contundència i simplicitat del volum per “l’escala ciutat” queda resolta amb els 4 volums aparents descansant sobre el sòcol que conforma l’equipament. Aquesta contundència volumètrica en façana es resol mitjançant agrupacions de buits de dues plantes d’alçada minimitzant l’escala en la percepció de barri.