RGN arquitectes

TRES Torres a Torre Baró

El projecte està format per tres peces d’igual morfologia, fugint de la idea de bloc lineal. El conjunt s’entén més com una suma d’elements autònoms amb una altra escala i amb una clara voluntat de transició entre dos teixits, es preténen donar així major identitat a l’espai on s’insereixen. Aquestes peces autònomes permeten amb la seva separació una major connectivitat entre els diferents elements de l’entorn, obrint la plaça a noves visuals.

El projecte forma tres blocs de PB +7 amb dos passatges-escales que connectaran de forma peatonal la cota superior del carrer Castelldefels amb la cota inferior a la plaça dels Eucaliptus (Av. Escolapi Càncer).

La disposició de tres blocs aïllats provoca que els habitatges quedin alliberats a les vistes i a l’assoleiament.Els dos passatges de 7,25 m. d’amplada permeten la col·locació de totes les habitacions en façana (sense haver de recórrer a patis interiors) i la disposició del màxim nombre de sales en cantonada. L´interior del bloc es reserva per a les zones humides, totes al voltant del nucli per tal de facilitar-ne el registre i manteniment. En aquesta part central hi trobem 4 patis de servei que permeten una ventilació creuada natural, així com espais per a estendre.

Autors: Pau Vidal, Sergi Pons, Ricard Galiana
Situació: Av. Escolapi Càncer 1-3-5. Barcelona
Programa: 99 habitatges protegits, equipament i locals comercials
Client:  REGESA
Any: Concurs 2005. Obra 2009- 2011
Superfície: 8.391 m2
Press: 7.518.419 €
Col·laboradors: Gioia Guidazzi, Diana Sajdova
Consultors: Bernuz-Fernandez arquitectes, L3j ,Isidre Martí, Xavier Gomà, Roger Rovira (Gerens Hill), 3dlife
Contratista: Hermanos Sastre, Sather
Foto: Nani Pujol, Adrià Goula
Publicacions: Afasia Archzine
 
 
emplaçament torre baro
esquemes torre baro
planta torre baro


Publicada

a

per

Etiquetes: