emplaçament torre baro
esquemes torre baro
planta torre baro

El projecte està format per tres peces d’igual morfologia, fugint de la idea de bloc lineal. El conjunt s’entén més com una suma d’elements autònoms amb una altra escala i amb una clara voluntat de transició entre dos teixits, es preténen donar així major identitat a l’espai on s’insereixen. Aquestes peces autònomes permeten amb la seva separació una major connectivitat entre els diferents elements de l’entorn, obrint la plaça a noves visuals.

El projecte forma tres blocs de PB +7 amb dos passatges-escales que connectaran de forma peatonal la cota superior del carrer Castelldefels amb la cota inferior a la plaça dels Eucaliptus (Av. Escolapi Càncer).

La disposició de tres blocs aïllats provoca que els habitatges quedin alliberats a les vistes i a l’assoleiament.Els dos passatges de 7,25 m. d’amplada permeten la col·locació de totes les habitacions en façana (sense haver de recórrer a patis interiors) i la disposició del màxim nombre de sales en cantonada. L´interior del bloc es reserva per a les zones humides, totes al voltant del nucli per tal de facilitar-ne el registre i manteniment. En aquesta part central hi trobem 4 patis de servei que permeten una ventilació creuada natural, així com espais per a estendre.