TORRE JÚLIA: 77 HABITATGES PER A LA GENT GRAN A BARCELONA

El projecte està situat a una de les parcel·les resultants de la construcció de la Ronda de Dalt l’any 1992, on hi coincideixen tres equipaments: un centre esportiu, una residència d’avis i la Torre Júlia, un edifici d’habitatges per a la gent gran.

La proposta de Ricard Galiana, Pau Vidal i Sergi Pons consisteix en un únic volum de 17 plantes d’alçada, en forma de prisma, dividit en tres comunitats apilades fàcilment identificables pels colors en façana.

Integració amb Els equipaments i el carrer

La posició de la Torre, a 45º respecte a la Ronda, afavoreix la incidència solar, facilita la circulació d’accés en planta baixa i també resol els desnivells amb el carrer. Com a resultat, es genera al voltant de l’edifici un espai públic que s’estén des del carrer fins a definir una plaça que dona accés als diferents equipaments.

La façana de xapa blanca contrasta amb els colors vius de les parets estructurals, i les escales exteriors i els espais comunitaris a doble altura de les cantonades defineixen el ritme i l’aspecte dinàmic de l’obra.

La ubicació del projecte i l’altura de la Torre permet als seus residents a gaudir d’una de les millors vistes sobre la ciutat de Barcelona.

Projecte d’habitatge social amb espais col·lectius

Un dels elements que fa singular el projecte de la Torre Júlia són els seus espais comunitaris. Cada una de les tres comunitats de l’edifici disposa d’un espai comunitari situat a les cantonades de l’edifici. Aquestes estances a doble altura, ubicades a les plantes 3, 7 i 11, constitueixen l’ànima de la proposta i s’expressen a la façana de forma molt clara i marcada.

Fins i tot l’estructura de l’edifici queda condicionada per l’obertura d’aquests “buits” en cantonada, fent que tota l’estructura de formigó que aguanta la façana per sobre d’aquests espais funcioni com una biga en voladís. En aquests grans espais s’organitzen les reunions i activitats dirigides per al lleure i l’entreteniment de tots els habitants de l’edifici.

Escales Balcó amb vistes a la ciutat

Els passadissos i nuclis d’escala de la Torre també estan pensats per funcionar com a espai d’esbarjo i reunió per a la comunitat de veïns. El distribuïdor central és ample com un carrer, i amb els extrems oberts cap a l’exterior i amb vistes a la ciutat. Les dues escales de recorregut en façana permeten que la gent gran es pugui relacionar, compartir activitats i fer vida social a l’exterior.

Mirador i espai de joc a coberta

Per acabar, la Torre també disposa d’una gran terrassa pública a la planta coberta, accessible per les escales i des dels ascensors.

Aquesta terrassa esta pensada com una extensió del propi interior de l’edifici, ideal per la reunió d’avis i nets, amb un gran espai per corre i jugar però també un ambient tranquil i contemplatiu.

LA TORRE EN DADES:

 • Autors: Ricard Galiana, Pau Vidal i Sergi Pons 
 • Situació: Via Favència 348/350, Barcelona
 • Programa: 77 habitatges tutelats, equipament de barri i aparcament
 • Client: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona PMHB
 • Any: Projecte: 2006 – Obra: 2009-2011
 • Superfície: 8.391 m2
 • Pressupost: 7.518.419 €
 • Col·laboradors: Gioia Guidazzi, Diana Sajdova
 • Consultors: BOMA, L3j, Encarna Garcia Ramiro, Estel Rosell, 3dlife, Artkitech
 • Contratista: Acsa Sorigué
 • Foto: Nani Pujol, Adrià Goula

Publicacions i premis:

Publicació a revistes

EXPOSICIÓNS

PREMIS D’ARQUITECTURA

PLÀNOLS DE TORRE JÚLIA

emplaçament torre julia
seccio torre julia
planta tipus torre julia
maqueta torre julia
estructura torre julia
TJ.emp

Fotoplà ubicació del solar de la Torre Júlia a l’encreuament entre Via Júlia i la ronda de Dalt

TJ.secció-01

Secció de la Torre Júlia, espais comunitaris i escales amb els colors de façana

TJ.planta-tipus.

Planta de la Torre, el gran passadis central obert cap a les escales exteriors funcionen com a espai de trobada per la comunitat

TJ.model

Maqueta de la Torre Júlia

TJ.estructura

Alçat estructural de la façana on es representen les càrregues resultants de les obertures dels espais comunitaris a doble altura

previous arrow
next arrow

Localització

Torre Júlia, 348-350, Via Favència, la Prosperitat, Nou Barris, Barcelona, Barcelonès, Barcelona, Catalunya, 08016, Espanya

ALTRES PROJECTES