Torre Júlia

Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura i Urbanisme 2011

El projecte està situat en una parcel·la resultant de la construcció de la Ronda, on hi coincidiran un centre esportiu, una residència i la Torre Júlia, un edifici d’habitatges per a gent gran. Es genera al seu voltant un espai públic que s’extén des del carrer fins a definir una plaça que dóna accés als diferents equipaments.
 
La Torre Júlia s’aixeca en un recorregut vertical fins a les 17 plantes d’alçada, i
es divideix en tres comunitats apilades amb un espai comunitari cadascuna d’elles. Aquestes estances constitueixen l’ànima de la proposta i s’expressen en façana d’una manera molt clara.
 
Passadissos amples com carrers, escales recorrent l’exterior, dobles espais i coberta amb sol i vistes són els elements d’un edifici pensat perquè la gent gran tingui la possibilitat de socialitzar i compartir activitats comunes.
 
Autors: Pau Vidal, Sergi Pons i Ricard Galiana
Situació: Via Favència 348/350, Barcelona
Programa: 77 habitatges tutelats, equipament de barri i aparcament
Client: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona PMHB
Any: Projecte: 2006 – Obra: 2009-2011
Superfície: 8.391 m2
Press: 7.518.419 €
Col·laboradors: Gioia Guidazzi, Diana Sajdova
Consultors: BOMA, L3j, Encarna Garcia Ramiro, Estel Rosell, 3dlife, Artkitech
Contratista: Acsa Sorigué
Foto: Nani Pujol, Adrià Goula

Videos:
Torre Júlia en construcció febrer 2011
Torre Júlia nous habitants Setembre 2012

Blogs:
Dezeen
Afasia archzine
Gooood
Archdaily

 
maqueta torre julia