24 gener, 2012

Torre Júlia

Autors: Pau Vidal , Sergi Pons, Ricard Galiana.
Situació: Via Favència 348/350. Barcelona.
Programa: 77 habitatges tutelats, equipament de barri i aparcament.
Client: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona PMHB.
Any: Projecte. 2006 .Obra 2009-2011.
Superfície: 8391 m2.
Press: 7.518.419 €.
Col·laboradors: Gioia Guidazzi, Diana Sajdova.
Consultors: BOMA, L3j , Encarna Garcia Ramiro, Estel Rosell, 3dlife, Artkitech.
Contratista: Acsa Sorigué.
Videos:                                                                                                                                         
Torre Júlia en construcció febrer 2011 http://vimeo.com/20478424                           
Torre Júlia nous habitants Setembre 2012 http://www.btv.cat/alacarta/de-visita/20909/
 
Blogs :                  http://www.dezeen.com
                              http://afasiaarq.blogspot.com
                              http://www.gooood.hk
                              http://www.archdaily.com
 
El projecte està situat en una parcel•la resultant de la construcció de la Ronda, on hi coincidiran un centre esportiu, una residència i la Torre Júlia, un edifici de vivendes per a gent gran. Es genera al seu voltant un espai públic que s’exten des del carrer fins a definir una plaça que dóna accés als diferents equipaments.
La Torre Júlia  s’aixeca en un recorregut vertical fins a les 17 plantes d’alçada.
L’edifici es divideix en tres comunitats apilades amb un espai comunitari cadascuna d’elles. Aquestes estances constitueixen l’ànima de la proposta i s’expressen en façana d’una manera molt clara.
Passadissos amples com carrers, escales recorrent l’exterior, dobles espais i coberta amb sol i vistes són els elements d’un edifici pensat perquè la gent gran tingui la possibilitat de socialitzar-se i compartir activitats comunes.