Autors: Tànit Pons Torres + Ricard Galiana Nadal.
Situació: Cava, Alt Urgell Lleida
Programa: Reforma integral d’habitatge.
Client: Privat.
Any:  2017.