Restaurant a les oficines de l’empresa ABB

El complex industrial de l’empresa ABB a Sant Quirze del Vallès necessita habilitar un nou espai de cuines i menjador per al seus treballadors.

El projecte adapta un espai dins una de les naus del complex per a aquest nou ús. Es genera un espai diàfan completament net, on els únics elements decoratius son la propia estructura de la nau pintada en negre, i el tancament de la cuina elaborat amb un enllistonat de fusta i pintat del color corporatiu de l’empresa. L’objectiu es mantenir l’ambient i l’esperit industrial.

menjador abb
menjador abb
autoservei abb