Lema: “Diàlegs” 3er. premi
Autors:  2+2 architecture , Seguí arquitectura
Miguel Cuellas, Roman Zitnansky, Yago Oliva, Ricard Galiana, Marc Seguí.
Situació: C/Comte Borrell 159 , Barcelona.
Programa: Habitatges Socials i Escola Bressol.
Client: Patronat Municipal de l’Habitatge Barcelona. PMHB
Any: 2014
Superfície: 5900 m2.
Press: –
Imatge: Play-Time.
Diàlegs amb l’entorn
El projecte situat a la cruïlla entre carrers Consell de Cent i Comte Borrell a l’eixample barceloní dialoga de manera concreta amb les característiques de l’entorn. Per un costat estableix un diàleg amb el xamfrà que crea l’edifici Mediterrani (1966) de Bonet Castellana buidant la cantonada i per l’altre dona resposta a les limitacions d’assolellament i vistes que poden provocar la poca distància (11m) i l’alçada (25.75m) del futur institut situat a la banda oest creant un nou pati. El diàleg de l’edifici amb l’entorn és a varies bandes:
– Buidant el xamfrà el projecte respon a la volumetria veïna que crea l’edifici Mediterrani i alhora respon a la ciutat, a l’illa de l’eixample Cerdà, completant la cruïlla.
– El nou pati separa els habitatges de la façana de l’institut per tal d’afavorir el màxim nombre d’habitatges, dotant-los d’una millor orientació solar, així com d’unes majors profunditats visuals cap els jardins d’Emma, situats en l’interior d’illa. Aquest esponjament del l’espai interior (7b) afavoreix tant els habitatges com a l’Escola Bressol ampliant la secció del pati de 25.75 mx11 m. que permetria la normativa.
– La disminució d’alçada que suposa l’eliminació de tres habitatges (de 36 a 33 unitats) en la cantonada sud del volum afavoreix de manera determinant les qualitats de confort i assolellament de tot el conjunt cap a l’interior. També vers la ciutat suavitzant la secció del passatge d’Emma permetent un accés a l’escola amb una alçada més reduïda.
– La sèrie d’espais verds que creen les diferents plataformes en diferents alçades dota de nous espais verds a l’edifici.

– El volum aïllat (volumetria específica per planejament) queda reforçat per les dues respostes al carrer-xamfrà i a l’interior d’illa emfatitzant el caràcter d’edifici aïllat de que li determinen els dos passatges circumdants (11m a l’oest i 12m al sud). El projecte tot i proposar un volum aïllat s’integra i dona continuïtat a la trama Cerdà.