Casa a Cassà

El projecte d’aquesta casa ve marcat per l’elecció inicial del formigó vist com a element constructiu. El projecte es crea a partir de 3 cossos. El primer la peça de serveis que ens tanca i protegeix del carrer. El segon la zona de nit , més tancada  buscant una major privacitat . Per últim trobem el tercer cos, recolzat sobre els dos anteriors, que forma la sala i l’altell en la seva doble alçada. La disposició dels elements tancats i oberts s’estructura de forma programàtica, la sala uneix amb la seva transparència el pati d’accés i la zona de la piscina, és alhora l’element a l’entorn del qual graviten la resta d’elements del projecte.

 
Autors: Yago Oliva, Ricard Galiana
Situació:  Cassà de la Selva
Programa: habitatge unifamiliar
Client: Privat
Estat: Finalitzat
Superfície: 500 m2
Col·laboradors: Roman Zitnansky
Consultors: Gerard Claveria (arcta), aparelladora Marta Pagans, L3J instal·lacions, Georgina Figueras Inter4
Contratista: Xavier Alsina, VMC INTEGRA (domòtica i instal·lacions),  Plantalech
 
 

planta casa cassà