planta casa cassà

El projecte d’aquesta casa ve marcat per l’elecció inicial del formigó vist com a element constructiu. El projecte es crea a partir de 3 cossos. El primer la peça de serveis que ens tanca i protegeix del carrer. El segon la zona de nit , més tancada  buscant una major privacitat . Per últim trobem el tercer cos, recolzat sobre els dos anteriors, que forma la sala i l’altell en la seva doble alçada. La disposició dels elements tancats i oberts s’estructura de forma programàtica, la sala uneix amb la seva transparència el pati d’accés i la zona de la piscina, és alhora l’element a l’entorn del qual graviten la resta d’elements del projecte.