Lema: Cuba. Concurs 3r premi.
Autors:  Sergi Pons, Ricard Galiana.
Situació : Av. Cuba, Es Molinar. Palma de Mallorca.
Programa: 55 habitatges tutelats, centre de dia i aparcament.
Client: IBAVI
Any:  2006 .
Superfície: 7500 m2. Press: 6.700.000€