Els Gafarrons

Autors: Tànit Pons Torres + Milanta
Situació: Premià de Mar
Programa: Reforma pati escola
Client: Públic
Any: 2018
Fotògrad: Pep Herrero