Autors: Estel Ortega, Sergi Pons, Ricard Galiana.
Situació: Construmat Barcelona 2001.
Promotor: Valenciana de cementos. Cemex. Concurs Càtedra Blanca Barcelona
Concurs: 1er. Premi Catedra Blanca .UPC. Carlos Ferrater
Any: 2001
Foto: Nani Pujol, Estel Ortega.

En un taulell de joc de 12 x 16 m s’articulen uns mòduls de 1.5 x 1.5m . Es conformen una sèrie d’unitats mare, peces que es repeteixen i que es poden agregar aleatòriament omplint qualsevol espai proposat. El joc esdevé en les tres direccions de l’espai. A cadascuna d’aquestes unitats de treball se’ls assigna una funció, estructural, informativa, projectiva… Aquesta flexibilitat en la disposició de l’espai i la funció és el que l’empresa buscava per tal de confeccionar un estand innovador que identifiqués la seva empresa dins el seu sector.