Reforma estructural caves Rondel

Autors: Ricard Galiana Nadal + BAC engineering
Situació: Barcelona
Programa: Reforma i càlcul estructural per canvi d’ús a restauració
Client: Vilaplana
Any: 2019-2020