31 gener, 2012

Casa Bou

Autors:  Sergi Pons, Ricard Galiana.
Situació: Passeig de Can Vinyes 5; Urb. Bellamar. Castelldefels.
Promotor: Privat.
Any: 2009.
Foto: Nani Pujol.
El Projecte de la casa Bou treballa amb la màxima horitzontalitat de volum en contraposició amb la verticalitat de la parcel·la, obrint les diferents estances al mar. Amb l’accés en la planta superior, el volum només s’aixeca una planta respecte al carrer. El programa descendent es vincula al gran buit central, el pati-terrrassa que articula les peces al seu voltant, creant així àmplies perspectives i connexions interior-exterior.