25 gener, 2012

3 Torres a Torre Baró

Autors: Pau Vidal , Sergi Pons, Ricard Galiana.
Situació: Av. Escolapi Càncer 1-3-5. Barcelona.
Programa: 99 habitatges protegits, equipament i locals comercials.
Client:  REGESA
Any: Concurs 2005. Obra 2009- 2011.
Superfície: 8391 m2.
Press: 7.518.419 €.
Col·laboradors: Gioia Guidazzi, Diana Sajdova.
Consultors: Bernuz-Fernandez arquitectes, L3j ,Isidre Martí, Xavier Gomà,Roger Rovira (Gerens Hill), 3dlife.
Contratista: Hermanos Sastre. Sather.
Publicacions: l’Afasia, http://afasiaarq.blogspot.com
 
 
El projecte està format per tres peces d’igual morfologia, fugint de la idea de bloc lineal. El conjunt s’entén més com una suma d’elements autònoms amb una altra escala i amb una clara voluntat de transició entre dos teixits, es preténen donar així major identitat a l’espai on s’insereixen. Aquestes peces autònomes permeten amb la seva separació una major connectivitat entre els diferents elements de l’entorn, obrint la plaça a noves visuals.
El projecte forma tres blocs de PB +7 amb dos passatges-escales que connectaran de forma peatonal la cota superior del carrer Castelldefels amb la cota inferior a la plaça dels Eucaliptus (Av. Escolapi Càncer).
La disposició de tres blocs aïllats provoca que els habitatges quedin alliberats a les vistes i a l’assoleiament.Els dos passatges de 7,25 m. d’amplada permeten la col·locació de totes les habitacions en façana (sense haver de recórrer a patis interiors) i la disposició del màxim nombre de sales en cantonada. L´interior del bloc es reserva per a les zones humides, totes al voltant del nucli per tal de facilitar-ne el registre i manteniment. En aquesta part central hi trobem 4 patis de servei que permeten una ventilació creuada natural, així com espais per a estendre.